Elektronisk skylle- og trykprøveenhed med kompressor - REMS Multi-Push 115610

REMS Multi-Push – kun et apparat med mere end 10 programmer til skylning og trykprøvning med trykluft eller vand til drikkevands- og varmeinstallationer via nem menunavigation på 26 sprog. Permanent procesovervågning.Dokumentation. USB-interface. 

Leveringen indeholder:

 • Elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor.
  • Til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinfektion, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, og til drift af trykluftværktøjer ≤ 230 Nl/min. Indtastnings- og styreenhed. stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. 
  • Person-sikkerhedskontakt (PRCD).
  • 2 stk. suge-/trykslange 1", 1,5 m lang, med 1"-tilslutning,
  • 1 stk. trykluftslange 8 mm, 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 5, til trykprøvning med trykluft.
  • Låse til ind- og udgange.
  • Mobilt stålrørstativ.
  • Uden tilførselsenhed for tilsætningsstoffer.
  • I karton.

Universel brug
Kun etapparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinfektion, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand f.eks. drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk og til drift af trykluftværktøjer.

Konstruktion
Ydelsesstærk, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Praktisk, nem at bære, REMS Multi-Push SL kun 37 kg, REMS MultiPush SLW kun 39 kg. Måle- og reguleringsudstyr til automatisk kørsel af skylle- og prøvningsprogrammer indtil dokumentation af resultaterne. Sikkerhedsudstyr for at undgå snavs i rørnettet som følge af tilbagestrømning. Overtrykventiler til trykbegrænsning. Kondensat- og partikelfilter 5 μm. Stordimensioneret stålrørramme som trykluftbeholder. To praktiske håndgreb gør det nemt at bære produktet. Pladsbesparende, sammenklappeligt bøjlegreb til let kørsel. Mobil stålrørstativ med 2 gummibelagte kørehjul for nem transport og 2 gummibelagte fødder sikrer stabilitet. Tilslutningsledning med integreret person-sikkerhedskontakt (PRCD). 
Låse til ind- og udgange på REMS Multi-Push, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring. 
REMS Multi-Push SLW ekstra med hydro-pneumatisk vandpumpe til at fremstille det nødvendige vandtryk til hydrostatisk trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand.

Kompressor
Gennemprøvet, ydelsesstærk oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, vedligeholdelsesfri, med kondensatormotor 230 V, 1500 W. Manometer til at vise lufttrykket i trykluftbeholderen. Nødstop knap. 

Slanger
Gennemsigtig suge-/trykslange 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med 1"-tilslutning, til at skylle, desinficere, rengøre/rense, konservere og trykprøve med vand. 
Trykluftslange 8 mm, 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 5, til trykprøvning med trykluft. Højtryksslange ½", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med ½"-tilslutning, til trykprøvning med vand. Låse til ind- og udgange på slanger, med tabebeskyttelse, for at undgå snavs under transport og opbevaring. Forbindelsesslange til udblæsning af vandrester fra REMS Multi-Push og slanger efter arbejdet, som tilbehør. 

Indtastnings- og styreenhed
Nem betjening. Menustyret indtastning og menustyret styring af mere end 10 skylle- og prøvningsprogrammer på 26 sprog med mulighed for at ændre de fabriksindstillede prøvekriterier (prøveforløb, -tryk og -tider) eller værdier, der er fastlagt af brugeren, så de tilpasses til de gældende nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter. Formatudvalg til dato, klokkeslæt og udvalg af forskellige målenheder. Indtastnings- og styreenhed med 3" display med moderne LCD-teknologi, 76 mm billedskærmdiagonal, 128 × 64 pixel. Permanent procesovervågning under programkørslen. USB-tilslutning for USB-stik eller printer. Den til enhver tid 
nyeste softwareversion til indtastnings- og styreenheden kan downloades under www.rems.de → Downloads → Software via USB-stik. 

Skylning 
Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. instruktion T 84-2004 "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" fra det centrale forbund 
for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland) og til at skylle radiator- og fladevarmesystemer. Også til at skylle rørledningssystemer med vand-/luft-blanding med konstant trykluft. 

Desinfektion, rengøring, konservering 
Desinfektion af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. instruktion T 84-2004 "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima, Deutschland) og af andre rørledningssystemer. Rengøring og konservering af radiator- og fladevarmesystemer. Forskellige tilsætningsstoffer til desinfektion, rengøring og konservering (side side 102) til forskellige anvendelser. Enhed for tilførsel af tilsætningsstoffer, som tilbehør*.

Tryk- og tæthedsprøvning med trykluft
Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. instruktion T 82-2011 
"Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer" fra det centrale forbund for VVSinstallatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland) og tryk- og tæthedsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere. Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. instruktion T 82-2011 "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer" fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland) og af andre rørledningssystemer og beholdere.

Tryk- og tæthedsprøvning med vand
REMS Multi-Push SLW med hydro-pneumatisk vandpumpe til hydrostatisk trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret iht. instruktion T 82-2011 "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer" fra det centrale forbund for VVSinstallatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima, Deutschland) og til tryk- og tæthedsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere.

Trykluftpumpe
Trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, med automatisk frakobling, når det forindstillede lufttryk er nået f.eks. til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk. 

Drift af trykluftværktøjer
Tilslutning til trykluftværktøjer indtil en luftmængde på ≤ 230 Nl/min kan indstilles for at tilpasse luftmængden til det anvendte trykluftværktøj. Manometer til kontrol af lufttrykket, der leveres af trykluftbeholderen. Trykluftslange med lynkobling W 7,2, som tilbehør. 

Dokumentation
Resultater fra skylle- og prøvningsprogrammer gemmes på det udvalgte sprog med angivelse af dato, klokkeslæt og protokolnummer og kan overføres til dokumentation på USB-stik eller printer. Supplement af gemte data som f.eks. kundenavn, projektnummer, kontrollør er mulige på eksterne apparater (f.eks. PC, laptop, tablet-PC, smartphone).

Rems elektronisk skylle- og trykprøveenhed med kompressor Multi-Push 115610

 • Varenr: 11115610 R220
 • Leverandørens originalnr.: 115610 R220
 • Forventet leveringstid også ved afhentning:
  2 - 4 hverdage
 • DKK 20.250,00

 • Ekskl. moms: DKK 16.200,00

Tags: Rems,